Młodzieżowy Ośrodek Badmintona

Polski Związek Badmintona włączył jedną z grup trenującą w naszym klubie do projektu Młodzieżowych Ośrodków Badmintona. W zajęciach które odbywają się w poniedziałki, środy biorą udział najmłodsi adepci badmintona.
Również z Polskiego Związku Badmintona otrzymaliśmy zaproszenie do uczestnictwa w VIII edycji Narodowych Dni Badmintona, które odbędą się w Hali Stulecia we Wrocławiu w terminie 20-21.06.2023 r.
Krótka informacja o założeniach Młodzieżowych Ośrodków Badmintona jest prowadzenie, systematycznych zajęć pozalekcyjnych z dziećmi szkół podstawowych.
Główne cele Programu Młodzieżowych Ośrodków Badmintona:
• promowanie dostępnej i powszechnej formy zajęć ruchowych;
• poprawa stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej dzieci i młodzieży szkolnej;
• upowszechnianie postaw sportowych, społecznych i prozdrowotnych wśród dzieci;
• poprawa zdolności motorycznych dzieci;
• promowanie badmintona jako sportu powszechnego i dla wszystkich;
• zwiększanie efektywności i aktywności działań stowarzyszeń i klubów uczniowskich, szkolnych, międzyszkolnych, ludowych, w celu upowszechniania sportu dzieci;
• przeciwdziałanie agresji i innych patologii wśród dzieci i młodzieży szkolnej;

Related Post

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *