Wsparcie ze strony Starostwa Powiatowego

W dniu 3 marca 2021 r. Zarząd Powiatu we Włocławku dokonał rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych o charakterze ponad gminnym w zakresie upowszechniania kultury fizycznej. Klub nasz otrzymał wsparcie w kwocie 6250 zł. Kwota ta zostanie przeznaczona na zakup sprzętu sportowego, szkolenie, pokrycie licencji klubowej w PZBad oraz transportu na zawody.

Related Post

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *